Wordt u een van de eersten die overstapt
naar Internet of Business

En toen was er de Cloud..... en dus ontstond IoT. 

Internet of things is de "collaboration" van dingen. Of te wel de samenwerking en het uitwisselen van informatie tussen dingen. Dat is een toepassing, die cloud mogelijk maakt. Het mooie van IoT is dat daar geen mens tussenbeide hoeft te komen. Het is logisch dat ook tussen bedrijven en mensen diezelfde "collaboration" ontstaat. 
De moeilijkheid is dat die toepassing afhankelijk is van hoe goed en makkelijk toegankelijk de middelen die wij gebruiken om informatie te ontvangen en te zenden met elkaar verbonden zijn.

Tot slot en zeker net zo belangrijk is de techniek en kennis die nodig is om een netwerk te ontwerpen en te behouden, die de zwaardere benutting van de digitale snelweg mogelijk maakt. Rimlan Unified Communications zorgt voor de samenvoeging (Unified) van alle vormen van (onderlinge) communicatie in beeld, geluid en data. De eenvoudige tools om het toe te passen, te meten en te weten. De oplossingen en ontwerp in beveiliging, implementatie, monitoring en behoud van steeds complexere ICT-netwerken.  

De missie van Rimlan Unified Communications

Rimlan Unified Communications heeft  unieke kennis en competenties voor een optimale toepassing van Informatie- en Communicatietechnologie en Unified Communication. Zij wil door Thought Leadership Internet of Business mogelijk maken en behouden met de flexibiliteit en beveiliging die noodzakelijk is om bedrijven aan de top te brengen en te houden. Zodat de organisatie, haar medewerkers en de omgeving optimale benutting hebben van elkaars mogelijkheden. 

Rimlan Unified Communications.
The next step of Collaboration 

Rimlan Unified Communications heeft door partnerschappen (ISP en DATA-center) de vrijheid en onafhankelijkheid om daadwerkelijk op-maat-netwerken te ontwerpen die snel, veilig, agile en betrouwbaar zijn. 
Dat maakt Rimlan Unified Communications uniek, onvervangbaar en niet te dupliceren.

My Image

Aschwin Schreiber Commercieel Directeur

Rimlan BV
Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
Nederland
+31 (0)88 560 1060

Stacks Image 408868
Stacks Image 408871

KvK : 34108038
BTW : NL8087.35.421.B.01
Mail : info@rimlan.com

Disclaimer